dtjhradeckralove-stolni-tenis-znak

SEZÓNA PŘERUŠENA: Kvůli pandemii COVID-19 se od 12. října odkládají všechna utkání a tréninky

Vzhledem k opatřením vlády ohledně druhé vlny pandemii vydala Česká asociace stolního tenisu rozhodnutí o přerušení všech soutěží. Kromě soutěžních utkání (ligových klání, turnajů mládeže, …) se ruší i všechny tréninky nejen v naší herně stolního tenisu. ČAST definovala 9. října 2020 pokyny takto: Výkonný výbor přijal rozhodnutím per rollam dne 9.10.2020 následující usnesení s…