Nezařazené

Vedle venkovních se otevírají nově také ty vnitřní. Sportovat v nich bude moci současně 100 osob, do stejného počtu lidí se mohou konat také závody a tréninky. Sportovci nemusí nosit roušky, ostatní ale ano. Stejně jako v případě fitness center nemohou být využívány v prostorách sportovišť sprchy a šatny. Toalety budou otevřené.

„Od 11. května je tedy možné v naší herně trénovat. Prosím však o striktní dodržování zákazu používat šatnu a sprchy. Ostatní mimo tělocvičnu zůstává stejné.“

Ing. Michal Mates, sportovní manažer oddílu stolního tenisu