Pravidelný provoz pro sezónu 2020/21

barevné rozlišení: aktivity klubu DTJ HK | pronájmy externích subjektů

Mimo tento rozpis mohou využívat hernu pouze členové klubu na základě interních pravidel.

Rozpis herny schválilo vedení oddílu a spravuje ho místopředseda a organizační pracovník oddílu David Pozník ( poznik.david@dtjhradeckralove.cz , tel.: 737 638 516 ).

Prostor herny stolního tenisu je monitorován kamerou. Subjekty, které mají v herně pronájem, mohou do haly vstupovat pouze v uvedených časech (tolerují se drobné prodlevy v rámci nezbytného dohrání utkání v nereg. soutěžích). V případě vstupu do herny mimo rozpis může být externímu subjektu (pronájmy nereg. soutěží…) udělena pokuta.

pondělí

15:00 – 17:00 Pinec.cz (Lučan a Šilhanová)

17:00 – 18:00 Přípravka

18:00 – 19:30 Mládež

19:30 – 22:30 Liga neregistrovaných (Colt B, FN A + B, Medsport A)

úterý

10:00 – 14:00 Senioři (Zbyněk Havrda)

16:30 – 17:30 Dětský kroužek

17:30 – 19:00 Muži  A-E

19:00 – 22:00 Liga neregistrovaných (Krogwent A, KHP-VAK B + C)

středa

15:00 – 17:00 Pinec.cz (Lučan a Šilhanová)

17:00 – 18:00 Přípravka

18:00 – 19:30 Mládež

19:30 – 22:30 Liga neregistrovaných (VČE A + B + C + D)

čtvrtek

15:30 – 16:30 Dětský kroužek

16:30 – 18:00 Muži A-E

18:00 – 21:00 Liga neregistrovaných (DTJ A + B, KHP-VAK A, VIKTORIE A)

pátek

16:30 – 18:00 Mládež

18:00 – 21:00 Liga neregistrovaných (Medsport B, Viktorie B)

neděle

17:30 – 21:00 Liga neregistrovaných (společný trénink všech týmů)

Nepravidelný provoz/plánované akce

Všechna mistrovská utkání týmů DTJ HK viz rozpis na STISu

26. prosince 2020 Memoriál Jirky Kadlece (tradiční Vánoční turnaj oddílu DTJ HK/Slavia HK, pořádá Pavel Píše)

 

Sledujte možné změny rozpisu na adrese www.dtjhradeckralove.cz/rozpis-herny

Věnujte prosím pozornost také návštěvnímu řádu herny.